Ga naar hoofdinhoud

PRIVACYBELEID

Privacy verklaring Drogisterij Parfumerie Splinter Uw privacy

Drogisterij Parfumerie Splinter acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Drogisterij Parfumerie Splinter persoonsgegevens verwerkt m.b.t onze klanten

Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Drogisterij Parfumerie Splinter zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

Dit betekent dat wij:

  • duidelijk – via deze privacyverklaring – vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
  • uw persoonsgegevens verwerken ter uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten en u toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Drogisterij Parfumerie Splinter B.V.| De Symfonie 13 | 2151 MC Nieuw-Vennep

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens 

  • Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Drogisterij Parfumerie Splinter uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar overeenkomsten met relaties verzamelt en verwerkt Drogisterij Parfumerie Splinter hiertoe contactgegevens, w.o. uw naam, adres, postcode, woonplaats, mobiele telefoonnummer, emailadres en uw aankopen.
  • Bent u een klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een aanbieding of actie te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke producten of wensen uw interesse uitgaan of aan uw behoefte voldoen
  • Als u regelmatig bij ons koopt of bestelt, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken ter uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten en u toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is.
  • Bent u eenmalig klant bij ons, dan zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken ter uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten, echter alleen de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft. U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Digitale correspondentie

Uw e-mailadres wordt slechts met uw voorafgaande toestemming toegevoegd aan de lijst van relaties. Op ieder e-mailbericht kan door middel van een antwoordbericht afgezien worden van verdere correspondentie via dit e-mailadres.

Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk is ter uitvoering van een met u overeengekomen product of dienst.

Beveiliging

Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maakt Drogisterij Parfumerie Splinter gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Drogisterij Parfumerie Splinter behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Indien Drogisterij Parfumerie Splinter een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Drogisterij Parfumerie Splinter persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s) of een persoonlijk emailbericht versturen.

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan: Drogisterij Parfumerie Splinter B.V.
De Symfonie 13 | 2151 MC Nieuw-Vennep | Nederland | Tel. 0252 672 289

info@splinter-symfonie.local

Back To Top